Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 maja 2024
1:23 minut
Grafika z nazwą programu

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przedłuża czas na zgłoszenie chęci udziału w programie „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym". Szkolenie już 4 czerwca!

Realizowany już od lat program popularyzujący zwłaszcza dokonywanie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego stanowi dla jego uczestników skuteczne wsparcie w dziele realnego podnoszenia ochrony warunków pracy, co długofalowo przynosi przedsiębiorcom oczywiste korzyści. Na zgłoszenia czekamy do 29 maja! Można to zrobić drogą elektroniczną (na adres promocja@wroclaw.pip.gov.pl) lub pisemną listownie, a także osobiście. Karta zgłoszenia jest do pobrania poniżej:

Tegoroczne dodatkowe szkolenie odbywa się już 4 czerwca o godz. 10:00 i organizujemy je w formule hybrydowej- stacjonarne zajęcia będą transmitowane dla uczestników zdalnych z możliwością komunikacji z wykładowcą. W ich trakcie omówimy m.in. zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikowanie zagrożeń, sporządzanie i znaczenie dokumentacji wyników, prawidłowe podejmowanie działań zaradczych, rolę załogi i współdziałania z pracownikami, postępowanie w razie wypadków. Doświadczenie naszych inspektorów pozwoli uczestnikom pozyskać wiedzę możliwą do skutecznego zastosowania w praktyce. Obecnie w działalności szkoleniowej PIP szeroko uwzględniamy wszystkie rezultaty nowelizacji kodeksu pracy obowiązującej od 26 kwietnia 2023 roku. Następnie przeszkoleni pracodawcy mają czas na ponowne przeanalizowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w swoim zakładzie i powzięcie działań korygujących, a uczestniczący w programie zakład pracy zostanie sprawdzony przez inspektora pracy.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem promocja@wroclaw.pip.gov.pl lub pod numerem telefonu 71 37 10 434. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu