Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 maja 2024
1:34 minut
Grafika z nazwą programu

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przedłuża możliwość zgłoszeń i jak co roku zaprasza wszystkich pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników, do udziału w programie „Zdobądź Dyplom PIP”. Drugi termin szkolenia już 10 czerwca!

Program jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której, pracodawca przy pomocy inspektora pracy jako eksperta oraz korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Zgłoszenie do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić do 5 czerwca (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną na adres promocja@wroclaw.pip.gov.pl lub osobiście). Szkolenie odbędzie się 10 czerwca w formule hybrydowej - stacjonarne zajęcia będą transmitowane dla uczestników zdalnych z możliwością komunikacji z wykładowcą. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy: przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem, powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy, a także przedstawi zmiany wprowadzone po nowelizacji kodeksu pracy obowiązujące od dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Co zyskasz? Zapewniamy kompleksową wiedzę z zakresu prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników wynikających z obowiązujących przepisów. Specjaliści służą pomocą w zrozumieniu wymagań prawnych i standardów BHP, wspierając w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami oraz tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Dodatkowo oferujemy bezpłatne szkolenie i materiały informacyjne, umożliwiające identyfikację zagrożeń oraz planowanie działań naprawczych, w tym Listę kontrolną z komentarzem „Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy”.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem promocja@wroclaw.pip.gov.pl lub pod numerem telefonu 71 37 10 434. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu