Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 września 2023
3:5 minut
zdjęcie z konferencji

W dniu 5.09.2023 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Pył-czynnik szkodliwy powszechnie występujący w budownictwie”, organizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

Wydarzenie było kolejnym, siódmym już, spotkaniem ludzi związanych z branżą budowlaną, zorganizowanym przez OIP we Wrocławiu w ramach zaplanowanej przez Głównego Inspektora Pracy na lata 2022-2024, strategii kontroli i prewencji w budownictwie, pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”. Celem kampanii jest radykalne zmniejszenie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych i trwała poprawa poziomu bezpieczeństwa na polskich budowach.

Dotychczasowe prewencyjne przedsięwzięcia OIP we Wrocławiu w ramach strategii, dotyczyły głównie ograniczenia ryzyka związanego z występowaniem czynników niebezpiecznych, czyli generujących zagrożenia wypadkowe. Ostatnie wydarzenie było odpowiedzą na zapotrzebowanie środowiska branży budowlanej, przybliżenia problemu występujących w procesie budowlanym czynników szkodliwych, których oddziaływanie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia, w szczególności chorobami zawodowymi. Takim czynnikiem środowiska pracy w budownictwie jest m.in. pył, w tym zawierający włókna azbestu lub krystaliczną krzemionkę.

Konferencję otworzył Zastępca OIP we Wrocławiu ds. Nadzoru Andrzej Pogórski, witając uczestników wydarzenia, zarówno przybyłych w gościnne progi OSPIP, jak i uczestniczących  w spotkaniu w formule on-line. Następnie kolejni prelegenci przybliżyli poszczególne zagadnienia związane z głównym tematem konferencji. Zbigniew Kołodyński – nadinspektor pracy z sekcji budowlanej OIP we Wrocławiu omówił podstawowe regulacje prawne w aspekcie identyfikacji oraz ograniczenia zagrożenia pyłem. Inspektor pracy Anna Łuczkiewicz omówiła problematykę usuwania materiałów zawierających azbest z istniejących obiektów budowlanych, w tym procedury zabezpieczenia pracowników zatrudnianych przy tych pracach. Pan Jan Ciszewski, reprezentujący firmę SKANSKA S.A. będącą sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, na przykładach omówił technologie w budownictwie, w których występuje problem zapylenia. Swoistym podsumowaniem pierwszej części konferencji, był referat Pani dr Joanny Limburskiej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, która w obrazowy sposób przedstawiła skutki zdrowotne pracy w narażeniu na działanie pyłów, w tym azbestu i krzemionki krystalicznej. Po krótkiej przerwie kawowej, w czasie której uczestnicy spotkania mogli wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia w przedmiocie konferencji, referat dotyczący m.in. możliwości technicznych przeprowadzania pomiarów stężenia pyłu na stanowiskach pracy na budowach wygłosił Pan Witold Wielkopolski - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju akredytowanego laboratorium pomiarowego Ośrodka Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. Kolejni prelegenci zajęli się praktycznym aspektem ograniczenia narażenia pracowników na pył: Pan dr Grzegorz Gralewicz z 3M omówił zasady doboru i właściwego użytkowania indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych, a Panowie Mateusz Płonka i Rafał Katana przedstawiciele HILTI, producenta narzędzi i ich wyposażenia, omówili metody ograniczania zapylenia stanowisk pracy, tj. pracy na mokro i z użyciem urządzeń odsysających. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się przed wejście, gdzie na specjalnie przygotowanym placu, mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie tych rozwiązań.

Kolejnym z cyklu, przedsięwzięciem organizowanym przez OIP we Wrocławiu, dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach, będzie seminarium zaplanowane w drugiej połowie listopada, dotyczące odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności z branży budowlanej, do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Informację o terminie seminarium wraz ze szczegółami dotyczącymi zgłoszenia uczestnictwa, przekażemy w późniejszym terminie.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu