Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 26 kwietnia 2024
1:9 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, jak co roku, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy pod tytułem: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Jego celem jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.

Kandydatów do tytułu najaktywniejszego społecznego inspektora pracy, do właściwych terytorialnie Okręgowych Inspektoratów Pracy, można zgłaszać do 15 maja 2024 roku. Wojewódzkie Komisje Konkursowe w Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi. 

Więcej informacji oraz potrzebne do udziału wzory dokumentów, a także wytyczne znajdują się w regulaminie z załącznikami w pliku:

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu