Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 26 kwietnia 2024
1:3 minut

W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, w siedzibie Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, 25 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja pt. „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?”.

Na początku uczestników przywitał  Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał także list przekazany przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko. Kilka słów do uczestników konferencji skierowali także: Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń oraz ksiądz biskup Jacek Kiciński. W referacie otwierającym spotkanie przewodniczący dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso mówił m.in o tym jak ważna jest rola związków zawodowych, służb bhp i społecznych inspektorów pracy. W dalszej części głos zabrali Agnieszka Szczygielska, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz mediator sądowy Grażyna Górska. Następnie prelekcję nt.: „Przykłady dialogu formalnego pracodawcy z partnerami społecznymi" wygłosił Marek Choczaj- koordynator sekcji promocji i prewencji Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu