Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza do oglądania transmisji z seminarium, które odbędzie się w ramach posiedzenia Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdlNGFlOTQtNGY5Yy00OGYwLTgzYWEtOWY3ZjNkYmE5OTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fac022c1-d8a2-4154-9351-8d0b501c9be7%22%2c%22Oid%22%3a%22b91a6543-f734-40d6-b946-9da204d307d9%22%7d

 

 

program seminarium 21.11.23

 

 

Szczegóły wydarzenia:

Data wydarzenia:
od 21 listopada 2023, godz. 10:30
do 21 listopada 2023, godz. 14:30

Strefa czasowa: (UTC+01:00)
OS PIP

Szkolenia

Stacjonarne

Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu