Konkurs "Wzorowy pracownik służby BHP województwa dolnośląskiego" IX edycja 2020 r.