Uwaga na fałszywych pracowników PIP

      W związku z pojawiającymi się informacjami od pracodawców o zgłaszaniu się do nich rzekomych inspektorów pracy lub przedstawicieli reprezentujących PIP, przedstawiających odpłatne oferty szkoleniowe, informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy oferuje tylko bezpłatne szkolenia w ramach działań prewencyjno- promocyjnych realizowanych zgodnie z harmonogramem działania Państwowej Inspekcji Pracy. Informacje o takich szkoleniach zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.