• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.12.2018

Kontakt z mediami

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu do udzielania informacji przedstawicielom mediów uprawnieni są

 

okręgowy inspektor pracy

Małgorzata Łagocka

tel. 0-71 37-10-468

 

zastępca okręgowego inspektora pracy ds. organizacyjno-prawnych

Maria Michoń

tel. 0-71 37-10-489

 

zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru

Andrzej Pogórski

0-71 37-10-489

 

Pytania można kierować także za pośrednictwem poczty elektronicznej na dotychczas funkcjonujący adres e-mail rzecznika prasowego: media-kontakt@wroclaw.pip.gov.pl

W przypadku zapytań odnoszących się do działań oddziałów Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu kontaktować należy się z kierownikami poszczególnych oddziałów

 

Wskazani powyżej przedstawiciele OIP Wrocław odpowiadają wyłącznie na zapytania skierowane przez przedstawicieli mediów. Jeżeli chcą Państwo uzyskać poradę z zakresu prawa pracy bądź technicznego bezpieczeństwa pracy, proszę kontaktować się z pracownikami udzielającymi tego typu porad pod numerem telefonów wskazanych na stronie BIP bądź skierować zapytanie drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl. Natomiast jeżeli chcą Państwo złożyć skargę, proszę postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w "Niezbędniku Pracownika".


GIP Przejdź do GIP Porady prawne