• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.04.2023

O wzmacnianiu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych

18 kwietnia 2023 roku OIP we Wrocławiu razem z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz DOIIB zorganizowali wspólną konferencję hybrydową. Tym razem tematem spotkania były „Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”. Wydarzenie jest kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku Kampanii Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budowalnym „Budowa. STOP wypadkom!”, a także kolejną z cyklu konferencją. Zeszłoroczna dotyczyła wykorzystywania nowych technologii w budownictwie oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy.