• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.03.2023

Ze strażakami o zagrożeniach psychospołecznych w środowisku pracy

22 marca 2023 roku pracownicy OIP we Wrocławiu szkolili strażaków z KP PSP w Górze z zagrożeń psychospołecznych występujących w miejscu pracy. PIP, już od wielu lat, podejmuje działania, które mają doprowadzić do ograniczenia narażenia pracowników na wpływ tych czynników występujących w środowisku pracy. Marcowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowania w tym zakresie, na Dolnym Śląsku, jednego z programów profilaktycznych PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

NIP Barbara Serafinowska

Nadinspektor pracy Barbara Serafinowska, starszy inspektor pracy Roman Bizunowicz oraz specjalista Elżbieta Nowak szczegółowo omówili następujące tematy i zagadnienia:

- mobbing;

-dyskryminacja, nierówne traktowanie i molestowanie;

- stres w pracy, jego źródła, przebieg, a także spustoszenia, które może spowodować w ludzkim organizmie.

IP Roman Bizunowicz

Oprócz części wykładowej pracownicy OIP we Wrocławiu udzielali porad, a także zaprezentowali sposoby na ograniczenie nadmiernego odczuwania stresu. Uczestniczący w szkoleniu strażacy, wykonali zestaw przykładowych ćwiczeń na odstresowanie się.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne