• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.03.2023

Zarządzanie bhp na placach budów, z uwzględnieniem wykonywania prac dekarskich

21 marca 2023 roku OIP we Wrocławiu oraz OS PIP we Wrocławiu zorganizowali konferencję hybrydową: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – wykonywania prac dekarskich”, w której udział wzięło niespełna 150 osób.

z-ca OIP we Wrocławiu ds. nadzoru Andrzej Pogórski
Wydarzenie rozpoczął zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu ds. nadzoru Andrzej Pogórski. Powitał stacjonarnych oraz zdalnych uczestników konferencji oraz przedstawił założenia, rozpoczętej w 2022 roku Strategii działania PIP w sektorze budowlanym pod nazwą: „Budowa. STOP wypadkom!”. Następnie program spotkania w krótkich słowach zaprezentował Zbigniew Kołodyński, nadinspektor pracy OIP we Wrocławiu, który pełnił rolę moderatora całego przedsięwzięcia.