• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.03.2023

Zostań najaktywniejszym społecznym inspektorem pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, jak co roku, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie PIP pod tytułem: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Logo konkursu Najaktywniejszy SIP

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy – wojewódzki, natomiast jego laureaci mają szansę powalczyć o tytuł najaktywniejszego społecznego inspektora pracy również w drugim, ogólnopolskim etapie. Kandydatów, do właściwych terytorialnie Okręgowych Inspektoratów Pracy, mogą zgłaszać organizację związkowe do 15 maja 2023 roku. Więcej informacji oraz potrzebne do udziału wzory dokumentów, a także wytyczne znajdują się w regulaminie z załącznikami w pliku: PDF konkurs Najaktywniejszy SIP.pdf.

 

Co należy dostarczyć:

- kartę zgłoszenia

- oświadczenie ze zgodami

- dokumentację potwierdzającą podjęte przez kandydata przedsięwzięcia dotyczące bhp oraz uprawnień pracowniczych.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie: Aleksandra Ługowska  (71) 37 10 444.

 

Społeczny inspektor pracy, to osoba, która podejmuje się wykonywania społecznej służby w danym zakładzie pracy. SIP pilnuje czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy, czy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom, a także stoi na straży poszanowania uprawnień pracowniczych. To bardzo ważna i potrzebna rola. Dlatego celem konkursu PIP jest między innymi wybranie najlepszych i najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w całej Polsce i docenienie oraz promowanie realizowanych przez nich zadań na rzecz prawnej ochrony pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne