• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.01.2023

Wzięliśmy udział w spotkaniu Klubu SIP w Legnicy

18 stycznia 2023 roku kierownik oddziału OIP Wrocław w Legnicy nadinspektor pracy Jan Buczkowski uczestniczył w spotkaniu Klubu SIP Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.