• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.01.2023

Seminarium OPZZ o sytuacji wywołanej COVID-19 na lokalnych rynkach pracy

W dniach 12-13 stycznia 2023 roku Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała we Wrocławiu seminarium pod hasłem „Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększeniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19”. W spotkaniu, poza działaczami organizacji związkowej, udział wzięli również przedstawiciele instytucji publicznych. Z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy w wydarzeniu uczestniczył Janusz Krasoń, główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Podczas dyskusji uczestnicy seminarium wymienili swoje poglądy na tematy skutków pandemii COVID-19 na lokalnych rynkach pracy oraz efektów wprowadzonych w Polsce programów osłonowych dla firm w tarczach antykryzysowych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne