• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.12.2022

Podsumowaliśmy nasze konkursy i programy

21 grudnia 2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu miała miejsce uroczysta gala, podczas której zostały podsumowane całoroczne działania prewencyjne i promocyjne oraz przeprowadzone w województwie dolnośląskim konkursy. Podczas tego spotkania uhonorowani zostali laureaci 4 konkursów: „Wzorowy pracownik służby BHP województwa dolnośląskiego”, „Najaktywniejszy SIP”, „Buduj bezpiecznie” i „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także dwóch programów „Kultura bezpieczeństwa” oraz „Zdobądź Dyplom PIP”.

Zdjęcie z gali podsumowującej działania prewencyjno-promocyjne w OIP Wrocław

Statuetka za 3. miejsca w konkursie Buduj bezpiecznie

Wydarzenie otworzył główny specjalista OIP Wrocław Janusz Krasoń, który powitał wszystkich przybyłych gości oraz uczestników gali. Następnie okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka wręczyła podziękowania i świadectwa dla 38 nauczycieli z 27 szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego za udział w edukacyjnym programie PIP „Kultura bezpieczeństwa”.

W kolejnej części gali doceniliśmy pracodawców małych zakładów, którzy sprostali inspekcyjnym działaniom prewencyjno-kontrolnym i pomyślnie przeszli audyty realizowane w ramach programu „Zdobądź Dyplom PIP”. Dyplomy otrzymało 15-stu pracodawców z Dolnego Śląska.

Zdjęcie laureata konkursu Najaktywniejszy SIP

Laureatów konkursu „Wzorowy pracownik służby BHP województwa dolnośląskiego” przedstawił nadinspektor pracy Mirosław Kocuba, kierownik oddziału OIP Wrocław w Jeleniej Górze i wraz z okręgowym inspektorem pracy wręczył 4 wyróżnienia najlepszym behapowcom. Kolejnym wyróżnionym został jedyny w województwie w 2022 roku „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, którego uhonorowały Małgorzata Łagocka oraz nadinspektor pracy Barbara Serafinowska i podkreśliły przy tym, jak ważną rolę w dbaniu o ochronę pracy pełni SIP.

W ostatniej części uroczystego spotkania uhonorowano 7 uczestników konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej".

Ostatnim punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu „Buduj bezpiecznie”, które zostało przedstawione przez nadinspektora pracy Zbigniewa Kołodyńskiego. Statuetki 3 laureatom i 3 wyróżnionym wręczył Andrzej Pogórski, zastępca OIP Wrocław ds. nadzoru.

z-ca OIP Wrocław ds. nadzoru wręcza statuetki laureatom konkursu Buduj bezpiecznie

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim laureatom!GIP Przejdź do GIP Porady prawne