• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.11.2022

Wiedza pomaga

9 listopada 2022 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili dla 29-osobowej kadry Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu szkolenie o zagrożeniach psychospołecznych występujących w miejscu pracy. Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia: mobbing, dyskryminacja i stres w pracy.