• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.11.2022 Artykuł archiwalny

Zaproszenie do udziału w internetowym konkursie KRUS

Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac w gospodarstwach rolnych, to jedno z wielu zagadnień, które Państwowa Inspekcja Pracy co roku podejmuje w kampaniach oraz realizuje w programach tematycznych np. poprzez wizytowanie wiejskich gospodarstw czy tworzenie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych na wsi dla dzieci poniżej 16. roku życia. Działaniami tymi chcemy dążyć m.in. do ograniczenia ryzyka powstawania wypadków oraz zwiększenia ochrony życia i zdrowia osób pracujących w rolnictwie.

Ten sam cel przyświeca Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i dlatego też organizuje ona już po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” dla rolników. Konkurs potrwa do 25 listopada 2022 roku. Prowadzony jest on w formule testu online.

 

Więcej informacji na stronie krus.gov.pl.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne