• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.11.2022

Podsumowanie szkolenia „Kultura bezpieczeństwa”

27 października 2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w ramach programu edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa”, zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy pedagogów z zakresu prawnej ochrony pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także świadomości zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Szkolenie dla 30 osobowej grupy przeprowadzili starszy inspektor pracy - specjalista Mirosław Szczepaniak oraz Paweł Kowalów, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu.