• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.10.2022

Podsumowanie spotkania dolnośląskiej Wszechnicy SIP z Inspekcją Pracy

29 września 2022 roku na prośbę Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” – Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie społecznych inspektorów pracy z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Podczas wydarzenia starszy inspektor pracy Marek Choczaj omówił kwestie dotyczące planowanej nowelizacji Kodeksu pracy oraz zakresu działań i uprawnień społecznych inspektorów pracy. Dwa zagadnienia szczególnie zainteresowały uczestników wykładu – badanie trzeźwości w pracy oraz uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne