• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.10.2022

Rozmowy o pierwszych krokach w podejmowaniu pracy przez młodocianych

4 października 2022 roku w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich pracownicy oddziału Kłodzko OIP we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie z uczestnikami OHP 1-34 Hufca Pracy Ziębice, uczęszczającymi do branżowej szkoły I stopnia. Tematem spotkania było zatrudnianie pracowników młodocianych.

Zdjęcie ze szkolenia uczestników OHP w Ząbkowicach Śląskich

Podczas szkolenia zostały omówione obowiązki pracowników młodocianych, ale też wymagania dla pracodawców związane z zatrudnianiem osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 70 uczestników Ochotniczego Hufca Pracy.

Wszystkim zainteresowanym wspomnianą tematyką polecamy również wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy „Pracownik młodociany”.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne