• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.09.2022

O zagrożeniach wynikających z obecności spalin w miejscu pracy

22 września 2022 roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu pracownicy OIP we Wrocławiu oraz KGHM Polska Miedź S.A. rozmawiali o problemie emisji spalin w kopalni oraz o tym, jak można w związku z tym minimalizować stopień zagrożenia w miejscu pracy.

Zdjęcia z konferencji dot. problemu emisji spalin w miejscu pracy

Konferencję „Spaliny silników Diesla w górnictwie podziemnym na przykładzie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A.” rozpoczęła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. Zaznaczyła, że celem wydarzenia jest wspólne zastanowienie się nad kwestiami poprawy bezpieczeństwa i jakości warunków pracy osób, które wykonują pracę w kopalniach i są m.in. narażone na wdychanie rakotwórczych czynników chemicznych. Następnie przemówił dyrektor Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM Polska Miedź S.A. Adam Chyliński dodając, że w przemyśle górniczym spaliny są codziennością w pracy. Podkreślił, że spółka KGHM systematycznie podejmuje działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w pracy. Do wysłuchania części merytorycznej zaprosiła Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy. Wyraziła przy tym nadzieję, iż to spotkanie będzie wspólną platformą do wymiany wiedzy oraz poglądów związanych z dążeniem do osiągnięcia trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, co jest priorytetem dla Państwowej Inspekcji Pracy. Cenne jest podejmowanie każdego rodzaju prób czy działań: od tych kontrolno-nadzorczych, przez prewencyjne i edukacyjne, po promocyjne.