• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.09.2022

Szkolenie dla pilskiego oddziału OSPSBHP

22 września 2022 roku członkowie pilskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz niezrzeszeni w tym stowarzyszeniu pracownicy służby bhp przy wydatnej pomocy i merytorycznym wsparciu trzech inspektorów pracy z OIP we Wrocławiu podnosili swoje kwalifikacje i poszerzali wiedzę z zakresu prawa pracy na szkoleniu zorganizowanym w Hotelu Śląsk we Wrocławiu.

Szkolenie dla pilskiego oddziału OSPSBHP

Podczas czwartkowego szkolenia starszy inspektor pracy – specjalista Anna Łeszkiw opowiedziała uczestnikom o przyczynach wypadków przy pracy, przedstawiła również przykłady niektórych specyficznych zdarzeń wypadkowych. Kwestie dotyczące dostosowania maszyn używanych w zakładach pracy do wymogów dyrektyw unijnych omówił starszy inspektor pracy – główny specjalista Arkadiusz Dybek. Natomiast Marek Choczaj, starszy inspektor pracy razem z uczestnikami szkolenia wziął pod lupę zmiany w Kodeksie pracy, jakie zostały do niego wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne