• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.09.2022

Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania bhp na budowach oraz eksploatacji deskowań ściennych i stropowych

20 września 2022 roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu zostało przeprowadzone szkolenie hybrydowe w temacie: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji deskowań ściennych i stropowych na budowie”.

Zdjęcie - nadinspektor pracy Jarosław Głowacki podczas szkolenia

Wszystkie tematy wystąpień skupiały się wokół zagadnienia deskowań na budowie. Nadinspektor pracy Jarosław Głowacki zaprezentował zagrożenia związane z eksploatacją deskowań przy robotach prowadzonych na budowie. Omówił też przykłady wypadków przy pracy, które badała Państwowa Inspekcja Pracy. Następnie Łukasz Michniak – główny specjalista ds. BHP z firmy ONDE S.A. przedstawił wyzwania dotyczące organizacji zabezpieczeń zbiorowych dla budownictwa drogowego, natomiast Dominik Przepiórkowski – główny specjalista ds. BHP z firmy ERBUD tę samą problematykę przedstawił w odniesieniu do budownictwa kubaturowego opierając się na doświadczeniach sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Na koniec, Grzegorz Byrka z firmy PERI opowiedział o systemowych rozwiązaniach zabezpieczeń zbiorowych oraz indywidualnych w zakresie deskowań pionowych oraz poziomych.

Zdjęcia z wystąpień wszystkich prelegentów

To już kolejne szkolenie związane z bhp na budowach, które zorganizował nadinspektor pracy OIP we Wrocławiu Jarosław Głowacki.GIP Przejdź do GIP Porady prawne