Zarządzanie bhp na budowach – podsumowanie szkolenia

30 sierpnia 2022roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu zostało zorganizowane szkolenie hybrydowe „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – prac wykonywanych na wysokości”. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z zarządzaniem bhp na budowach.

Zdjęcie - zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Andrzej Pogórski przedstawia strategię działania PIP

Spotkanie rozpoczął Andrzej Pogórski, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu przedstawiając 3-letnią strategię działania PIP w sektorze budownictwa. Następnie głos zabrał starszy inspektor pracy – główny specjalista Roman Hadryś, który omówił kilka sytuacji związanych z pokontrolnymi doświadczeniami inspektorów pracy. Arkadiusz Lebiedziewicz, starszy inspektor pracy – specjalista zaprezentował przykłady okoliczności i przyczyn wybranych wypadków przy pracy związanej z upadkiem z wysokości. Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele z firm ERBUD oraz TLC Rental, których praca opiera się na podejmowaniu prób ograniczania zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości.

Zdjęcie z pokazu urządzeń zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości przez przedstawicieli firmy STRUMIN

Oprócz części wykładowej dla wszystkich uczestników został zorganizowany pokaz urządzeń zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości przez przedstawicieli firmy STRUMIN. W szkoleniu wzięło udział łącznie 100 osób. Kolejne spotkania edukacyjne (związane z deskowaniem i rusztowaniem) są zaplanowane już na wrzesień i październik. Będziemy o nich informować i na nie zapraszać.