• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.06.2022

Konferencja naukowa pt. „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”

W dniu 10 czerwca 2022r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”. Została ona zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Zakład Prawa Pracy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu.

Konferencję otworzyli Dziekan WPAE UWr prof. dr hab. Karol Kiczka wraz z okręgowym inspektorem pracy Małgorzatą Łagocką. Referat wprowadzający wygłosiła główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, po którym nastąpiła kolejna część spotkania, której moderatorem była dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy z Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego SN. W wydarzeniu uczestniczyli również zastępcy głównego inspektora pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski. W tej części uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatu prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego i dr Krzysztofa Wygody z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poruszyli problematykę dopuszczalności monitorowania pracowników bez ich wiedzy oraz przetwarzania przez pracodawców danych biometrycznych, dr Dominiki Dörre-Kolasy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która również wypowiedziała się na temat dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników oraz dr Macieja Zielińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  poruszającego w swym wystąpieniu kwestie odnoszące się do monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz badania aktywności pracowników w internecie.

W drugiej części konferencji przedstawiciele wrocławskiego inspektoratu: Janusz Krasoń wykonujący w nim obowiązki inspektora ochrony danych osobowych oraz starszy inspektor pracy – główny specjalista Łukasz Paroń wygłosili wystąpienia, w których problematykę monitoringu przedstawili z perspektywy organów kontroli PIP.  Natomiast kolejny przedstawiciel środowiska naukowego miejscowego uniwersytetu dr hab. Jacek Borowicz rozprawiał o korelacji pomiędzy monitoringiem w zakładzie pracy a ochroną tajemnicy zawodowej.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia była dyskusja moderowana przez nadinspektor pracy Barbarę Serafinowską z OIP Wrocław, w której udział wzięli wcześniejsi prelegenci: Jacek Borowicz,  Łukasz Paroń oraz Janusz Krasoń i której przedmiotem były kwestie będące tematem konferencji.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wygłaszająca referat
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński wygłaszający referat
Dr Krzysztof Wygoda wygłaszający referat
Dr Maciej Zieliński wygłaszający referat
Starszy inspektor pracy - główny specjalista Łukasz Paroń wygłaszający referat
Inspektor Ochrony Danych OIP we Wrocławiu Janusz Krasoń wygłaszający referat
Dr hab. Artur Tomanek kierownik Zakładu Prawa Pracy zamykający konferencję
Dr hab. Jacek Borowicz wygłaszający referat
Uczestnicy konferencji
Uczestnik dyskusji podczas konferencji

GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Wypadki