• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.04.2022

Posiedzenie Dolnośląskiej Komisji do Spraw Rolnictwa

W dniu 11 kwietnia 2022r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się pierwsze w 2022 r. posiedzenie Dolnośląskiej Komisji do Spraw Rolnictwa, powołanej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w nowym składzie.

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu powołała w skład Dolnośląskiej Komisji do Spraw Rolnictwa przedstawicieli: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Starosty Wrocławskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewody Dolnośląskiego, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP we Wrocławiu, Sekcji Prewencji i Promocji OIP we Wrocławiu oraz Sekcji Nadzoru i Kontroli NNK-E OIP we Wrocławiu.

Głównymi tematami omawianymi  na posiedzeniu Komisji, były działania związane z edukacją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rolników, pracowników i pracodawców rolnych, a także kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w gospodarstwach rolnych, promowanie bezpiecznych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, czy udzielanie pomocy rolnikom w poprawianiu warunków pracy w gospodarstwach.

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu podczas posiedzenia Dolnośląskiej Komisji do Spraw Rolnictwa
 

Posiedzenie Dolnośląskiej Komisji do Spraw Rolnictwa
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne