• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.04.2022

Posiedzenie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Realizując cele, powołanej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w dniu 6 kwietnia 2022r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się kolejne w 2022 r. posiedzenie Rady.

Tematami poruszanymi na posiedzeniu Rady były:

- stanu bezpieczeństwa pracy na dolnośląskich budowach, na podstawie kontroli inspektorów pracy w 2021r.

- procedura dopuszczania żurawi wieżowych do eksploatacji 

- wymagania dotyczące montażu i eksploatacji żurawi wieżowych 

 

Dodatkowo, w formie dyskusji poruszono tematy działań prewencyjnych w sektorze budowlanym, w tym współpracy, organów nadzoru i kontroli oraz stowarzyszeń i innych organizacji przy organizacji wspólnych przedsięwzięć.

Okręgowy Inspektor Prcay we Wrocławiu podczas posiedzenia Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
 

Posiedzenie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne