• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.07.2021 Artykuł archiwalny

15.07.2021 - Seminarium – panel dyskusyjny z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Okręgowy inspektorat pracy we Wrocławiu w dniu 15 lipca 2021 r. w formule wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams, zorganizował seminarium nt.: „Wypracowanie rekomendacji koniecznych zmian przepisów prawa w zakresie pracy zdalnej.” Celem seminarium była wymiana poglądów w gronie inspektorów pracy i pracowników samorządowych  nt. wybranych aspektów dotyczących pracy zdalnej, omówienie dobrych praktyk związanych z jej organizacją oraz wypracowanie propozycji koniecznych zmian w przepisach.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne