Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, jak co roku, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie PIP pod tytułem: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy – wojewódzki, natomiast jego laureaci mają szansę powalczyć
o tytuł najaktywniejszego społecznego inspektora pracy również w drugim, ogólnopolskim etapie. Kandydatów do tytułu najaktywniejszego społecznego inspektora pracy, do właściwych terytorialnie Okręgowych Inspektoratów Pracy, mogą zgłaszać organizację związkowe do 15 maja 2023 roku. Więcej informacji oraz potrzebne do udziału wzory dokumentów (karta zgłoszenia, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku), a także wytyczne znajdują się w regulaminie z załącznikami w pliku:

.

Co należy dostarczyć:

  • kartę zgłoszenia
  • oświadczenie ze zgodami
  • dokumentację potwierdzającą podjęte przez kandydata przedsięwzięcia dotyczące bhp oraz uprawnień pracowniczych.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie: Aleksandra Ługowska  (71) 37 10 444.

Społeczny inspektor pracy, to osoba, która podejmuje się wykonywania społecznej służby w danym zakładzie pracy. SIP pilnuje czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy, czy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom, a także stoi na straży poszanowania uprawnień pracowniczych. To bardzo ważna i potrzebna rola. Dlatego celem konkursu PIP jest między innymi wybranie najlepszych i najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w całej Polsce i docenienie oraz promowanie realizowanych przez nich zadań na rzecz prawnej ochrony pracy.

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu