Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 11 czerwca 2024
1:13 minut

Zdjęcie ze szkolenia

Za nami dwa kolejne szkolenia w ramach programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

4 czerwca 2024 roku po raz kolejny szkoliliśmy pracodawców i przedstawicieli służb BHP w ramach programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. W trakcie wykładu omówiliśmy m.in. zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikowanie zagrożeń, sporządzanie i znaczenie dokumentacji wyników, prawidłowe podejmowanie działań zaradczych, rolę załogi i współdziałania z pracownikami, postępowanie w razie wypadków. Doświadczenie naszego starszego inspektora pracy, specjalisty - Anny Łeszkiw pozwoliło uczestnikom pozyskać wiedzę możliwą do skutecznego zastosowania w praktyce. Szeroko uwzględniliśmy także wszystkie rezultaty nowelizacji kodeksu pracy obowiązującej od 26 kwietnia 2023 roku. Przeszkoleni pracodawcy mają teraz czas na ponowne przeanalizowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w swoim zakładzie i powzięcie działań korygujących, a uczestniczące w programie zakłady pracy zostanie sprawdzony przez inspektora pracy.

10 czerwca 2024 roku szkoliliśmy w ramach programu „Zdobądź Dyplom PIP”. Program jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której, pracodawca przy pomocy inspektora pracy jako eksperta oraz korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia. Podczas szkolenia starszy inspektor pracy, główny specjalista - Arkadiusz Dybek przekazał informacje na temat obowiązujących wymagań prawnych i standardów bhp.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu