Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 11 czerwca 2024
3:0 minut
Zdjęcie uczestników konferencji

Szanowni Państwo, w dniu 7 czerwca 2024 roku odbyła się 5 już konferencja z cyklu „Prawo pracy. Doctrina et usu”, zorganizowana przez Zakład Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Tym razem praktycy i teoretycy prawa pracy zmagali się z trudnym tematem, jakim niewątpliwie jest „Prawo do informacji a ochrona tajemnic prawnie chronionych”.

Przed wydarzeniem przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Zastępca Głównego Inspektora Pracy - Dariusz Mińkowski, przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Katedry Prawa Pracy, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkali się z prodziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Bartłomiejem Krzanem aby porozmawiać o współpracy między reprezentowanymi instytucjami.

Rangę konferencji podkreśliła lista gości obecnych na wydarzeniu, w osobach: Zastępcy Głównego Inspektora Pracy – Dariusza Mińkowskiego, Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu – dr. Michała Wyszkowskiego, który był jednocześnie moderatorem, Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu – Anny Maćkowiak, prof. Tadeusza Kuczyńskiego, kierownika Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego w stanie spoczynku – będącego moderatorem, Dyrektora KRUS Oddział Wrocław – Jana Sochy, a także Prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej – Marka Pasztetnika

Już na wstępie dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr wraz ze starszym inspektorem pracy Markiem Choczajem, podkreślili, iż w prawodawstwie polskim istnieje wiele rodzajów tajemnic, a tajemnica państwowa i służbowa nie są jedynymi, które podlegają ochronie. Wystąpienia organizatorów konferencji: Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu Tomasza Schefflera, Okręgowego Inspektora Pracy – Andrzeja Pogórskiego oraz Prodziekana WPAiE  – dr. hab. Bartłomieja Krzana, prof. UWr oraz specjalnego gościa Zastępcy Głównego Inspektora Pracy – Dariusza Mińkowskiego, który odczytał list Pani Minister – Katarzyny Łażewskiej-Hrycko w sposób zdecydowany podkreśliły wagę tematu konferencji.

Podczas sympozjum w bardzo przystępny sposób poruszona została kwestia prawa do informacji, jak również prawa do tajemnicy, czego przykładem było wystąpienie radcy prawnego dr. Wojciecha Dubisa, który podkreślił, iż wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego polega na uzyskiwaniu informacji dotyczących życia osobistego poszczególnych jednostek, w związku z czym utrzymanie tajemnicy zawodowej należy do obowiązku radcy prawnego i pozwala na zbudowanie więzi z klientem i są nią objęte wszystkie informacje, o których radca prawny dowiedział się w związku z udzielaniem porady prawnej. Dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ w widowiskowy sposób zmierzyła się z aktualnym, ale również budzącym wiele emocji tematem dot. dyrektywy o luce płacowej (2023/970), która od czerwca 2026 roku ma obowiązywać w Polsce. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Łukasz Paroń bardzo przejrzyście ukazał problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa, z którą na co dzień mierzą się, np. inspektorzy pracy. Bardzo istotne było wystąpienie dr Sabiny Pochopień-Belki, która zmierzyła się z problematyką  interesów i praw do informacji związków zawodowych. Ostatnie wystąpienie Starszego Inspektora Pracy Stanisława Kaczmarka – dotyczące tajemnicy służbowej inspektora pracy w postępowaniu karnym i wykroczeniowym przykuło uwagę zgromadzonych na Sali konferencyjnej słuchaczy. 

Pozostaje mieć nadzieję, iż prelekcje, jak i dyskusja dotycząca prawa do informacji i interesów podmiotów, doprowadzą do wniosków de lege ferenda i przyczynią się do ujednolicenia stanu prawnego dotyczącego tak ważnej problematyki.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu