• RSS
  • Wersja tekstowa
08.03.2016 Artykuł archiwalny

UWAGA! Zgłoszenia umów terminowych

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu informuje, iż zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej, o którym mowa w  art. 251 § 5 Kodeksu pracy, podlegają wyłącznie umowy o pracę spełniające łącznie następujące warunki:

  • umowa o pracę zawarta jest na czas określony,
  • występują obiektywne przyczyny nawiązania takiej umowy, wskazane w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy,
  • przyczyny te leżą po stronie pracodawcy.

Zgłoszenie wnoszone do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu winno zawierać:

  • nazwę pracodawcy wraz z identyfikatorami regon i NIP,
  • adres pracodawcy,
  • liczbę przedmiotowych umów,
  • wskazanie przyczyn.

Tym samym informujemy, że nie podlegają zgłoszeniu umowy o pracę zawarte na czas określony, o których mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 oraz zawarte w oparciu o przepisy szczególne np. umowy o pracę zawierane z lekarzami rezydentami, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza bądź lekarza dentysty, umowy dotyczące stażów dla osób bezrobotnych skierowanych przez urzędy pracy, umowy na staże absolwenckie itp.

Niezawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy (dane kontaktowe znajdziesz tutaj).


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki