• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.11.2022

PSOD wkracza do akcji

Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej 17 listopada 2022 roku zainaugurowało początek swojej działalności. Organizacja jest zrzeszeniem firm świadczących usługi długoterminowej opieki domowej nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. PSOD chce reprezentować agencje w toku inicjowanego przez niego dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, związków zawodowych, mediów, a także z samymi opiekunami seniorów. Celem tej aktywności jest chęć zmiany na lepsze poprzez podejmowanie prób likwidowania barier legislacyjnych w transgranicznym świadczeniu opieki domowej, ograniczenie szarej strefy w tej branży oraz ustanowienie minimalnych standardów opieki domowej w Polsce i zagranicą.