• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.09.2022

O inspekcyjnych programach prewencyjnych i promocyjnych na spotkaniu z dyrektorami dolnośląskich jednostek oświaty

Specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wzięli udział w konferencji zorganizowanej 13-15.09.2022 roku w Miłocinie przez Departament Edukacji wrocławskiego magistratu. Na wydarzenie zostali zaproszeni dyrektorzy jednostek oświaty z całego Dolnego Śląska. Podczas 3-dniowego spotkania pracownicy wrocławskiego inspektoratu opowiedzieli o działaniach edukacyjnych m.in. w obszarze dbałości o bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych, które Państwowa Inspekcja Pracy kieruje także do zarządzających dolnośląskimi szkołami.

Zdjęcia ze szkolenia dyrektorów jednostek oświaty z efektywnego zarządzania ryzykiem zawodowym

Przedstawicielom dolnośląskiej oświaty zostały zaprezentowane informacje o organizowanych szkoleniach oraz programach edukacyjnych PIP. Do udziału w jednym z nich – „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły i przedszkola. Ich dyrektorzy, którzy zdecydują się przystąpić do tego programu, mogą liczyć nie tylko na zdobycie praktycznej wiedzy, ale także na pomoc inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz eliminowaniu nieprawidłowości w ich placówkach.

Dodatkowo na 23 i 27 września 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaplanował szkolenia online dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą m.in.: zasad szacowania ryzyka zawodowego czy identyfikacji zagrożeń w zakładzie pracy. Chęć udziału można zgłosić drogą mailową na: promocja@wroclaw.pip.gov.pl.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne