GALA PODSUMOWUJĄCA 2019

Tradycyjnie z końcem roku Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zorganizował podsumowanie, prowadzonych w 2019 r. programów prewencyjnych i konkursów.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, który pogratulował laureatom nagród i wskazał, jak duże znaczenie ma współpraca pracodawców
i urzędu oraz jak ważne jest wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

Uroczystość wzbogaciła projekcja filmu „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”

Podczas spotkania wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursów „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Wzorowy pracownik służby BHP województwa dolnośląskiego”. Wręczono również Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcom, którzy dostosowali swoje zakłady do obowiązujących przepisów, a także zaświadczenia pracodawcom, którzy ukończyli program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy- prewencja wypadkowa”.  Ponadto wręczone zostały świadectwa uczestnictwa nauczycielom realizującym program „Kultura bezpieczeństwa” oraz wyróżnienia pracodawcom, którzy od wielu już lat uczestniczą w programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu  pracy.”

W uroczystości, poza zwycięzcami i nagrodzonymi w konkursach, wzięli udział członkowie Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy OIP we Wrocławiu oraz partnerzy społeczni inspekcji.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Maria Michoń z-ca okręgowego inspektora pracy ds. prawno- organizacyjnych oraz Andrzej Pogórski z-ca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru.

Gala przebiegała w serdecznej atmosferze i scenerii zwiastującej zbliżające się Święta i Nowy Rok.  

DSC2715
DSC2663
DSC2717
DSC2722
DSC2769
DSC2784
DSC2851
DSC2855
DSC2904
DSC2932
DSC2981
DSC2979
DSC3023
DSC3029
DSC3031