Dodano: 27 września 2023
1:0 minut
pip targi pracy

W dniu 22 września 2023 pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu uczestniczyli w Targach Pracy odbywających się w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Współorganizatorami oprócz samorządu był także Powiatowy Urząd Pracy oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza. 

Wydarzenie miało na celu podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu poprzez prezentację ofert pracy i możliwości sposobu nabycia nowych kwalifikacji. Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji OIP Wrocław przygotowali bogate stoisko z materiałami informacyjnymi, a także wystąpienia - zarówno w sesji skierowanej do osób poszukujących pracy, jak i w części sesji adresowanej do pracodawców.

Inspektorzy pracy zaznajomili zebranych z podstawowymi informacjami dla osób wkraczających na rynek pracy, obejmującymi przede wszystkim regulacje prawne i obowiązki, z jakich wobec zatrudnionych powinni wywiązywać się pracodawcy, w części drugiej przedstawiono zakres i sposób działania Państwowej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dokonywanych wobec pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca. Prelekcje przedstawiły IP M. Szczepańska oraz NIP B. Serafinowska, które spotkały się z pozytywnym odbiorem audytorium.